top of page

MITÄ ON AYURVEDA?

Ayurveda on tuhansia vuosia vanha tiede, jonka pyrkimyksenä on elää tasapainoista elämää itsensä ja ympäristönsä kanssa. Nimensä mukaisesti ayurveda on tietoa (veda) elämästä (ayur) ja sen juuret ulottuvat tuhansien vuosien päähän Intiaan, josta sen opit ovat myöhemmin levinneet lähes kaikkialle maailmaan. Ayurveda auttaa syventämään itsetuntemusta ja  ymmärtämään esimerkiksi ruokavalion, ihonhoidon ja muiden elintapojen vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Ayurvedan mukaan terveyden, elinvoiman ja pitkän iän salaisuus on kokonaisvaltainen tasapaino kehon, mielen ja sielun välillä. Tasapaino saavutetaan keskittämällä hoito oireeseen johtaneeseen syyhyn sen sijaan, että haettaisiin väliaikaista ratkaisua hoitamalla pelkkää oiretta. Ayurveda hyödyntää tasapainon saaavuttamisessa erilaisia kokonaisvaltaisia hoitomuotoja, kuten ruokavaliota, ihonhoitoa, aromaterapiaa, hengitysharjoituksia ja joogaa.

 

Vata, pitta ja kapha

Ayurvedassa ihmiskäsityksen ydin on viiden elementin teoria. Ihminen on osa luontoa ja meistä jokaisesta löytyy luonnon viisi elementtiä: eetteri (tila), ilma, tuli, vesi ja maa, joista jokaisella on myös erilaiset ominaisuudet ja ainutlaatuiset tehtävät kaikissa kehon, mielen ja sielun toiminnoissa. Eetteri on kuin tyhjä tila, joka antaa ympäristön muiden elementtien olemassa ololle. Ilma edustaa kaikkea liikettä ja kuljettaa esimerkiksi happea elimistössä. Tuli lämmittää, muuttaa aineen olomuoto ja sulattaa esimerkiksi ravinnon ruuansulatuksessa. Vesi on kosteutta ja maa edustaa fyysistä rakennetta, joka antaa myös kasvualustan kaiken uuden syntymiselle.

Kun elementit yhdistetään pareittain, niistä syntyy kolme doshaa: vata (ilma + eetteri), pitta (tuli + vesi) ja kapha (vesi + maa). Vata vastaa kaikesta kehon ja mielen liikkeestä, kuten hermoston toiminnasta ja verenkierrosta. Pitta vastaa aineenvaihdunnasta ja ruuansulatuksesta. Kapha vastaa uudistumisesta ja antaa keholle sen fyysisen rakenteen.

Ayurvedan hoitotapa on yksilöllinen, joten tie hyvinvoinnin ja tasapainon saavuttamiseen ei ole jokaiselle sama. Se mikä on terveellistä ja tekee hyvää toiselle, ei aina ole terveellistä ja tee hyvää jollekin toiselle. Ayurvedassa yksilön tarpeet huomioidaan aina syntymähetkellä määräytyvän peruskehotyypin eli prakritin mukaan, mitä on olemassa seitsemän erilaista; vata, pitta, kapha ja niiden sekoitukset. Jokaisella kehotyypillä on olemassa omat ainutlaatuiset vahvuudet, heikkoudet, tarpeet ja erityispiirteet. Peruskehotyypin lisäksi hyvinvoinnin tilaan vaikuttaa myös tilapäinen epätasapaino eli vrikriti, joka muuttuu elämän varrella esimerkiksi elintapojen, elämäntilanteen ja vuodenaikojen muutosten vaikutuksesta.

Haluaisitko oppia lisää ayurvedasta ja järjestää esimerkiksi ayurvedaan liittyvän tapahtuman työpaikallasi?

Palvelut: Services
bottom of page